Malti Ghalina T-Tfal 4

6.50

Quantity:

Dan il-ktieb qiegħed imfassal apposta biex jgħinek u jiggwidak tkopri s-sillabu tar-raba’ klassi tal-primarja. Dan il-ktieb huwa grammatika f’kuntest. F’kull lezzjoni t-tfal ikollhom silta miktuba mill-awturi stess. Eżattament wara s-silta hemm sezzjoni għad-diskussjonijiet u riflessjonijiet, li l-iskop tagħha hu li twassal lill-istudenti għas-suġġett grammatikali u fl-istess waqt tgħin lill-istudenti jitgħallmu jesprimu ruħhom bla tlaqliq. Wara jkollhom it-taħriġ li huwa varju u kreattiv! Wara kull lezzjoni hemm sezzjoni msemmijaawtoassesjar fejn it-tfal jirriflettu ftit fuq il-fatti grammatikali li għaddew u żgur li se tgħinhom jeżaminaw lilhom infushom u jaraw jekk fehmux l-ispunt tal-lezzjoni. Eżattament wara, hemm taħriġ supplimentari (sentenzi, ittra, taqbila, komponimenti, eċċ) li jgħinhom jesprimu ruħhom bil-miktub fit-tul. Fl-aħħar ta’ kull lezzjoni hemm attività li l-iskop tagħha hu li l-istudenti jkabbru l-istima tagħhom infushom u jitgħallmu l-iskop wara ċertu affarijiet li jsiru fl-iskola u fil-ħajja ta’ kuljum! Barra minn hekk wara kull topik hemm mappa tat-tagħlim li permezz tagħha l-istudenti jagħmlu reviżjoni ta’ dak li jkunu studjaw f’diversi lezzjonijiet sempliċiment billi jagħtu daqqa t’għajn lejn din il-mappa! Dan il-ktieb hu miktub minn żewġ għalliema li ggradwaw fil-Malti. Magħhom kien hemm tim ta’ għalliema oħra minn diversi skejjel primarji u studenti tal-primarja li għenu lill-awturi jipperfezzjonaw il-ktieb.

Fih jinkludi:

 • reviżjoni tas-sillabu tat-tielet klassi tal-primarja;
 • is-sillabu kollu tar-raba’ klassi tal-primarja;
 • noti tal-grammatika;
 • eżerċizzji varji ta’ livelli differenti;
 • tliet taħriġ il-fehem u tliet fehim mis-smigħ;
 • sezzjoni apposta, li tinħadem qabel l-eżami, biex tagħmel reviżjoni lill-istudenti;
 • sistema t’awtoassessjar li tgħin lill-istudenti u tara għadhomx jiftakru dak li għaddew;
 • stampi kkuluriti li jgħinu lill-istudenti u jagħtuhom gost;
 • mind maps biex jgħinu lill-istudenti fil-kitba tal-komponimenti;
 • mind maps biex jgħinu lill-istudenti jagħmlu reviżjoni tat-topiks grammatikali;
 • simboli li viżwalment jispjegaw lill-istudenti x’mistenni minnhom fl-eżerċizzji.