Bejn-Haltejn-biex-tifhem-ahjar

6.50

Quantity:

L-għan ewlieni ta’ din il-pubblikazzjoni huwa sabiex tgħin lill-istudent li jixtieq jieħu bis-serjetà l-kritika letterarja, b’mod partikulari l-analiżi ta’ dawk il-poeżiji u l-kitbiet ta’ proża li ntgħażlu għas-sillabu taċ-ĊES fil-Malti, u li huma miġburin fl-antoloġija Bejn Ħaltejn.

L-aktar ingredjent importanti f’dan l-istudju huwa t-trattament sempliċi u dirett. Jiswew mitqlu deheb il-mistoqsijiet li jsegwu kull analiżi. Jekk dawn jitwieġbu b’responsabiltà, b’riferenza diretta mat-test, allura l-istudent ikun qiegħed jibni tħejjija xierqa biex tiggwidah waqt l-eżami. Din il-preparazzjoni tkun aktar sħiħa jekk l-istudent jagħti titwila lit-tnax-il mistoqsija marbutin mal-komponiment letterarju u jagħraf kemm huwa lest iweġibhom.